Indeling lessen tennisschool 2021

winnaar puzzeltocht A

De les-indeling 2021 van de jeugd wordt zonodig iedere maand bijgesteld.

Zie hier de stand van zaken per 1 maart 2021!