10
oktober
2019

ALV 2019

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING RKSV TOB

Oproep aan alle seniortennisleden. Kom naar de ALV 2019

dinsdag 3 december 2019, aanvang 20:00 uur

locatie: kantine sportpark Oostzanerwerf

Agenda:

 

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2017/2018

4. Jaarverslag1

a. Algemeen jaarverslag 2018/2019

b. Financieel jaarverslag 2018/2019

5. Verslag kascommissie

6. Vaststellen begroting en beleid seizoen 2019/2020

a. Bestuursbeleid, statuten

b. Indoorhal; stand van zaken

c. Tenniskantine; stand van zaken clubgebouw

d. Voetbalkantine; zonnepanelen, sanering

e. Begroting seizoen 2019/20201

7. Vaststellen contributies

- Pauze -

8. Bestuursverkiezing (verkiezing en herverkiezing interim-bestuur)

a. Vervanging (en dus verkiezing) Louis van Hoof door de 

nieuwe voorzitter biljart Cees Laarhoven

b. Vervanging Joris Denie door Hans Thesing als 

penningmeester tennis

c. Herverkiezing (Marcel Stam, Marcel van Hoof, Dennis 

Koolmoes, Frans Houtkamp, Christa van Dijk)

9. Verkiezing leden kascommissie

a. Eric Konijn, derde jaartermijn en statutair aftredend

b. Rick Goudberg, derde jaartermijn en statutair aftredend

c. vacature

*voor 3 leden van de kascommissie is er een vacature

10.Rondvraag

11.Sluiting

Toegang tot bovengenoemde vergadering hebben leden ouder dan 16 jaar. Indien om 20.00 uur niet het vereiste aantal leden aanwezig is, dan zal de vergadering worden 

uitgesteld en op dezelfde plaats worden gehouden om 20.15 uur. Er kan alleen gestemd worden over punten die op de agenda staan.

1 De genoemde stukken worden uiterlijk twee weken van tevoren digitaal verspreid onder de leden en zijn op te vragen via de 

website. De week voor de vergadering zijn de stukken op papier in te zien in de bestuurskamer (kantine sportpark Oostzanerwerf).

We hebben 20 gasten en geen leden online