AFHANGREGLEMENT

Om het afhangen voor iedereen eerlijk en duidelijk te laten verlopen gelden de volgende regels:

1) TOB-leden

a) Het bespelen van de tennisbanen is alleen toegestaan als nadat er is afgehangen met een geldige pas op het daarvoor bedoelde bord. Onder geldige afhangpas wordt verstaan:

• een geldige KNLTB-spelerspas

• een dagledenpas

• een introducépas

• een 5 ritten–introducékaart

• een ouder-kindpas

b) Het afhangen door een lid is alleen mogelijk als deze zelf aanwezig is en blijft op het tenniscomplex.

c) Op het afhangbord zijn vaste speeltijden van 45 minuten aangegeven, voor zowel enkelspel als dubbelspel. Eerder de baan bestreden dan het tijdstip waarop is afgehangen is niet toegestaan.

d) Degene die op een baan, waar al gespeeld wordt, bij hangt, is gebonden aan de speeltijd die voor de zich al op de baan bevindende spelers geldt.

e) Spelen is mogelijk tot het tijdstip waarop andere leden hebben afgehangen. Indien na afloop van de speeltijd de baan niet is afgehangen door andere spelers, kan de volgende speeltijd door dezelfde spelers worden afgehangen.

f) Ook bij tennislessen dienen alle deelnemers af te hangen. 

g) De jeugd t/m 17 jaar van TOB mag gebruik maken van de banen tot 19.00 uur.

2) Niet-leden (introducés)

a) Niet-leden kunnen per dagdeel gebruik maken van de banen als introducé van én met een TOB-lid. Onder een dagdeel wordt verstaan:

• Ochtend van 9.00 – 13.00 uur

• Middag van 13.00 – 18.00 uur

• Avond van 18.00 – 23.00 uur

b) De introducé betaalt voorafgaand het geldende tarief. Na betaling krijgt de introducé een pas om af te hangen. Op deze pas moet de naam en de speeldatum worden ingevuld en kan na afloop worden weggegooid. In geval van een 5 ritten–introducékaart moet per speeldag de datum worden ingevuld.

3) Activiteiten

a) Tijdens georganiseerde clubactiviteiten (instuif, toernooien en evenementen), maar ook competitie, kan er niet worden afgehangen.

b) Indien er door de tennisschool lessen worden verzorgd, hebben deze recht op één baan. Het laatste uur dat er wordt lesgegeven wordt aangegeven op het afhangbord. Na dit uur kan deze baan weer worden afgehangen.